4.    Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost 1. 4. 2011 a jsou závazné pro maloobchodní prodej konečnému zákazníkovi.

Všeobecné podmínky

 

I. Úvodní ustanovení

1.    Níže uvedené podmínky platí pro internetový obchod www.dreamwedding.cz se sídlem Za Slabých 811, Veselí nad Lužnicí, provozovna Jeronýmova 215/7, České Budějovice. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti firmy Petra Volavá – Dreamwedding, IČO:75530104  (dále jen „Prodávající") a Kupujícího („Kupující" je subjekt, který s Prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi Zboží prostřednictvím www.dreamwedding.cz).

 

II. Objednávka a závaznost kupní smlouvy

 

1.    Veškeré objednávky zboží prostřednictvím internetového obchodu www.dreamwedding.cz jsou považovány za závazné. Podáním objednávky Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Kupující je oprávněn svoji objednávku zrušit, nejpozději však do 2 hodin od jejího potvrzení, a to e-mailem na adresu info@dreamwedding.cz.

 

2.    Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud Kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

 

3.    Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s Kupujícím na novém plnění.

 

4.    Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, včetně případného dopravného. S konečnou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

 

5.    Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

§  zboží se již nevyrábí nebo nedodává

§  výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží

§  v případě špatně uvedené částky na www.dreamwedding.cz

 

6.    Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny Kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na písemné nebo elektronické objednávce, není zpětně Kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje Kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. Při ústní nebo telefonické objednávce je vždy Kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku.

7. Kupující, v případě že je soukromou osobou a nikoli podnikatelským subjektem, je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených zákonem č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Odstoupení je účinné od okamžiku, kdy je Prodávajícímu doručeno písemné prohlášení Kupujícího o odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit plnění do té doby poskytnuté.

 

8. Kupující musí Prodávajícímu vrátit vše, co na základě kupní smlouvy od Prodávajícího získal. Pokud to není možné z důvodu poškození, zničení nebo spotřebování zboží nebo jeho části, je Kupující povinen poskytnout Prodávajícímu peněžitou náhradu. Prodávající Kupujícímu v takovém případě vrací kupní cenu sníženou o příslušnou peněžitou náhradu. Kupující v případě odstoupení od smlouvy zašle zboží na adresu sídla firmy  - Za Slabých 811, 391 81 Veselí nad Lužnicí, běžným balíkem. Zásilka na dobírku nebude převzata a zároveň bude vrácena zpět Kupujícímu. Náklady na přepravné se nevracejí.

 

9. Kupující má plné právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží, vrácení zboží anebo jeho výměnu.

 

10. Právo na odstoupení od smlouvy Kupující nemá, pokud to je výslovně sjednáno mezi smluvními stranami, a dále v případě smluv:

 

§  na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,

§  na dodávku Zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,

§  a dodávku Zboží upraveného na míru podle přání Kupujícího (označené vlastním logem, monogramy, jmény apod.), jakož i Zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

 

11. Zákazník je povinen překontrolovat si při převzetí veškeré objednané zboží, že souhlasí s položkami uvedenými na objednávce a faktuře. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Kupující v případě vrácení, zašle zboží na adresu sídla firmy,  Za Slabých 811,  391 81 Veselí nad Lužnicí,  běžným balíkem. Zásilka na dobírku nebude převzata a zároveň bude vrácena zpět Kupujícímu.

12. Garantujeme možnost vrácení chybně zaslaného zboží ve lhůtě do 14 dnů ode dne převzetí zboží Kupujícím. Takto chybně zaslané zboží, bude v co nejkratší možné době po obdržení Prodávajícím zasláno Kupujícímu ve správném počtu a typu, bez nároku na další poštovné. Zboží musí být v původním neporušeném obalu. Pokud si nejste jisti, že jste objednali správné zboží, kontaktujte nás prostřednictvím telefonu nebo na email info@dreamwedding.cz .

13.Výměna zboží je možná po předchozí domluvě s Prodávajícím ve lhůtě do 14 dnů od převzetí zboží. Zboží bude doručeno na adresu provozovny Prodávajícího Za Slabých 811,  391 81 Veselí nad Lužnicí.  K zásilce bude připočítáno poštovné dle ceníku přepravce a typu zásilky. Kupující v případě výměny, zašle zboží na adresu sídla firmy, Za Slabých 811 , 391 81 Veselí nad Lužnicí , běžným balíkem. Zásilka na dobírku nebude převzata a zároveň bude vrácena zpět Kupujícímu.

14. Místem dodání zboží je adresa, kterou Kupující závazně udal v objednávce.

 

15. Vlastnické právo k danému zboží nabývá Kupující okamžikem jeho převzetím po úplném zaplacení kupní ceny.

 

16. Prodávající se tímto zavazuje, že veškerá osobní data poskytnutá jakoukoliv formou budou považována za přísně důvěrná a nebudou poskytnuta žádnému dalšímu subjektu. Jedinou výjimku představuje dopravce (Česká pošta, s.p. nebo jiná přepravní společnost), které budou předávány za účelem doručení daného zboží.

 

III. Platební a dodací podmínky

 

1.    Veškeré objednané zboží je odesláno během následujících 5-10 pracovních dnů, v případě, že je zboží skladem, po připsání platby na náš účet, nebo - v případě dobírky - po přijetí objednávky, a to prostřednictvím zvoleného přepravce – Česká pošta, s.p., PPL, Geis. V případě, že zboží není na skladě,  bude Prodávající Kupujícího písemně informovat o možném termínu dodání objednaného zboží.

2.    V případě hrozícího prodlení dodávky na straně Prodávajícího bude Kupující neprodleně informován prostřednictvím telefonu nebo e-mailu.

3.    Možnosti způsobu plateb:

§  Dobírkou – platba při odběru zboží, doručuje Česká pošta, s.p. Tato možnost je nabízena pro objednávky do celkové ceny 1999 KČ. Pokud existují nezaplacené předchozí objednávky, je další objednávka stejného zákazníka možná pouze s platbou předem převodem na účet.

§  Bankovním převodem – platba na účet č.2700137920/2010.

§  V hotovosti – při osobním odběru (zboží je možno po domluvě osobně odebrat v Českých Budějovicích, prodejna Agátin Svět, Široká ulice nebo ve Veselí nad Lužnicí na adrese Za Slabých 811. Zboží lze také vyzvednout v Bystřici nad Pernštejnem, DH Optika, Masarykovo náměstí.

 

IV. Obchodní podmínky

1.    Při nákupu zboží (vyjma osobního odběru) bude účtováno poštovné a balné. (150 Kč při dobírce a 100Kč při zaplacení bankovním převodem). EMS balíky – bude účtováno poštovné a balné 190 Kč, zboží bude předáno ČP, s.p. k přepravě hned následující den od obdržení objednávky. Další dodatečné služby České pošty, s.p., nebo jiných přepravců budou zpoplatněny zvlášť po předchozím odsouhlasení prostřednictvím e-mailu.

2.    Při větších nebo opakovaných odběrech lze uplatnit množstevní slevy, které budou stanoveny na základě dohody mezi kupujícím a prodávajícím.

3.    Prodej na Slovensko - Cena poštovného je pak 250-300 KČ (resp. odpovídající částka v Euro) dle váhy a typu balíku, zásilka bude odeslána prostřednictvím České pošty, s.p. V případě zájmu o tento způsob platby a doručení zboží si nejprve e-mailem odsouhlasíme částku v Eurech, následně dostanete číslo účtu a variabilní symbol, po připsání částky na náš účet vám pak zboží do 5 pracovních dnů obchodním balíkem (případně jinak dle dohody) odešleme.

4.    Sleva na poštovném - při nákupu nad 1999 KČ je poštovné a balné zdarma!

5.    V případě velmi těžké nebo objemné zásilky si vyhrazujeme možnost navýšení ceny poštovného dle tarifů České pošty, s.p. (po předchozím odsouhlasení prostřednictvím e-mailu).

 

V. Odpovědnost za vady a reklamace

1.    Kupující má dle občanského zákoníku nárok na reklamaci zboží v případě v případě projevení vady do 24 měsíců od převzetí zboží.

2.    Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a o případných zjištěných vadách bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího.

3.    Odpovědnost za vady se nevztahuje na poškození očividně vzniklé při přepravě (tyto škody je nutno řešit s dopravcem při převzetí)

 

VI. Závěrečná ustanovení

1.    Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách Prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky Kupujícím.

2.    Odesláním elektronické objednávky Kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně přepravného či poštovného) uvedenou v katalogu internetového obchodu www.dreamwedding.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je Kupující neodvolatelně vázán.

3.    Účastníci se výslovně, ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákoníku, dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem.